Czym jest ilustracja reklamowa?

Ilustracja reklamowa nie posiada jednoznacznej definicji. Najlepiej zdefiniować ją jaką dwuwymiarową grafikę, która znajduje się na dowolnym materiale reklamowym – ulotce, bannerze, w artykule, w katalogu, na plakacie itp. Jest ona jednym z najważniejszych elementów reklamy prasowej. Jej rola polega na możliwie szybkim i skutecznym przyciągnięciu uwagi przez klienta, a także na zaprezentowaniu oferowanego produktu. Oczywiście ograniczenie roli ilustracji reklamowej wyłącznie do prasy czy ulotek jest zbyt dużym uproszczeniem, ponieważ stanowi ona również ważny element reklamy internetowej.

Warto pamiętać, że ilustracja reklamowa ma bardzo długą tradycję. To ona stanowiła jeden z najważniejszych bodźców zakupowych w czasach, gdy szeroko rozumiany marketing dopiero raczkował. W pierwszych katalogach produktów to właśnie ilustracja była głównym źródłem informacji dotyczącym wyglądu czy właściwości danego towaru i to w oparciu o nią dokonywano zakupów. Nie ma znaczenia, czy w katalogu znajdowały się maszyny rolnicze, ubrania, żywność czy jakiekolwiek inne materialne dobra. Ilustracja reklamowa nie tylko zachęcała do zakupu, ale przede wszystkim prezentowała dany towar.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w obecnych czasach. Ilustracja reklamowa nie tylko skupia uwagę klienta, ale wciąż posiada funkcję informacyjną. Widać to najlepiej w przypadku reklamy produktu – samochodu, jedzenia, ubrania, jakiegoś urządzenia itp. Odpowiednie zaprezentowanie oferowanego dobra jest w tym równie ważne, co przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta.