JPEG, PNG, GIF – kiedy je stosować?

Grafikę na komputerze możemy zapisywać pod różnymi rozszerzeniami, a każde z nich daje określone korzyści lub straty. Sprawdźmy, czym charakteryzują się poszczególne typy zapisu.

Rozszerzenia stratne i bezstratne – o czym mowa?

Zdjęcie na komputerze jest tak naprawdę zapisem pewnych danych, które zbudowane są z niewielkich elementów – pikseli. Plik graficzny można zapisać tak, by później odtworzyć go z dokładnością co do jednego piksela. Wtedy mowa o kompresji bezstratnej. Jednak najbardziej popularne rozszerzenia, takie jak JPEG, to formaty stratne, które stosują pewne matematyczne algorytmy „upchnięcia” większej ilości danych w tej samej lub mniejszej objętości pliku. Formaty stratne wykorzystuje się w tym celu, aby pliki graficzne – zdjęcia, grafiki, rysunki – zajmowały mniej pamięci.

Czym charakteryzują się poszczególne rozszerzenia?

Zacznijmy od formatu JPEG, który powinniśmy stosować, jeśli naprawdę zależy nam na tym, by plik ważył jak najmniej. Przy zapisie zdjęć w formacie JPEG efekty kompresji nie są aż tak widoczne, zwłaszcza gdy jest ona ustawiona na mniejszą wartość. Jednak przy rysunkach zmiany od razu rzucają się w oczy. Ostre krawędzie i jednolite barwy rysunków dokładnie pokazują, jakie straty zostać wprowadzone w pliku, by zajął on mniej pamięci.

O wiele bardziej opłacalnym do stosowania przy rysunkach jest rozszerzenie GIF, które świetnie obsługuje grafiki zawierające do 256 kolorów. Jednak ze względu na to, że kompresja GIF zakłada znaczne zredukowanie liczby kolorów, to nie poleca się tego formatu do zdjęć i obrazków z przejściami tonalnymi. Ulepszoną wersją tego rozszerzenia jest PNG-8, gdzie kompresja odbywa się bardziej efektywnie, a jeszcze lepszy efekt daje PNG-24 z głębią 48-bitową, gdzie każdej barwie podstawowej przydzielono 16 bitów. To rozszerzenie nie obsługuje jednak przestrzeni barwnej CMYK, która jest stosowana w drukarstwie.

Istnieje jeszcze zapis graficzny za pomocą rozszerzenia BMP, stworzonego na potrzeby systemu Windows. Pliki w formie BMP zajmują dużo miejsca, nie są dostosowane do wykorzystania w sieci, za to cechują się głębią koloru i ostrością, a także można je swobodnie stosować w systemie i programach od Windowsa.