Kilka słów na temat rebrandingu

W dość dużym uproszczeniu rebranding jest procesem, którego najważniejszym celem jest zmiana postrzegania danej marki (usługi, produktu, firmy, instytucji itp.) przez klientów.

Na najprostszym poziomie rebranding może się wiązać ze zmianą logo czy nazwy jakiegoś produktu czy firmy. Jest to jednak bardzo uproszczone rozumienie tego procesu, ponieważ „odświeżenie” marki nie powinno przebiegać w oderwaniu od strategii marketingowej, tylko wynikać z realnych potrzeb. Są nimi np. podkreślenie rzeczywistych zmian zachodzących w obszarze danej marki, przeniesienie znaczenia jakichś cech marki z jednego obszaru na inny czy konieczność zmiany wynikająca z uwarunkowań rynkowych. W tym ujęciu rebranding może być koniecznym działaniem, gdy np. dochodzi do fuzji z innym podmiotem, renoma marki ulega obniżeniu lub zmieniają się trendy na rynku.

Jest to generalnie dość skomplikowany proces, ponieważ zmianie ulega cały marketing związany z daną marką – nie tylko kształt oraz intensywność kampanii, ale również proces komunikacji z klientem, identyfikacja wizualna czy komunikacja w mediach. Jednocześnie proces musi być płynny i nie sprawiać wrażenia chaosu – tak, żeby na rynku nie funkcjonowały w tym samym czasie dwie marki. Dodatkowa trudność wynika z faktu, że klienci nie przepadają za tego rodzaju zmianami i czasami trudno ich przekonać, że dzięki zmianie odniosą określone korzyści.

Dlatego przeprowadzenie kompletnej kampanii rebrandingowej warto zlecić profesjonalistom, zarówno z dziedziny grafiki, jak i zajmującym się marketingiem. Tylko wówczas będziecie mieć Państwo pewność, że kampania odniesie sukces, zaś klienci nie odejdą do konkurencji.