Jak strona internetowa firmy uzupełnia jej system identyfikacji wizualnej?

Na system identyfikacji wizualnej składa się każdy element, poprzez który można rozpoznać daną firmę. W dzisiejszych czasach coraz bardziej istotne jest to, jak określona organizacja prezentuje się w sieci. W stworzeniu określonego wizerunku pomaga przemyślany projekt strony internetowej, który należy dostosować do systemu identyfikacji wizualnej.

Dlaczego identyfikacja wizualna ma znaczenie?

Jak cię widzą, tak cię piszą – w dobie powszechnego dostępu do internetu to przysłowie jest niezwykle prawdziwe. Coraz więcej klientów najpierw sprawdza ofertę danej firmy w sieci, a dopiero potem decyduje, czy chce z niej skorzystać. Zadaniem sprzedającego jest zatem zaprezentować się w przekonujący sposób. W tym celu musi stworzyć przekaz, który będzie jasny i spójny dla odbiorców. Takim spoiwem, które łączy rozmaite elementy służące do kreowania określonego wizerunku, jest właśnie identyfikacja wizualna. Jeśli chcemy przekonać klientów do skorzystania z danej oferty, to musimy zadbać o to, aby wszystkie sposoby komunikacji były do siebie zbliżone i zawierały ten sam przekaz.

W jaki sposób wykorzystuje się identyfikację wizualną w sieci?

Podstawowe elementy systemu identyfikacji wizualnej to: logo, firmowa kolorystyka i typografia. Te elementy należy koniecznie uwzględnić nie tylko przy projektowaniu strony internetowej, ale również podczas planowania innych działań w sieci. Dotyczy to zwłaszcza projektowania reklam online, profilu w sieciach społecznościowych, szablonów e-maili, a także wszelkich elementów graficznych, z jakich korzysta dana firma. Zadbanie o właściwą realizację każdego z tych zadań wymaga eksperckiej wiedzy i doświadczenia w projektowaniu graficznym.

Gdzie umieścić informacje na temat identyfikacji wizualnej?

Szczegóły dotyczące tego, jaka dana firma chce się prezentować od wizualnej strony, warto zebrać w jednym dokumencie. Nosi on nazwę księgi znaku i zawiera informacje dotyczące firmowej kolorystyki, logo i wybranego kroju pisma. Warto uzupełnić jego zawartość o dane na temat tego, jak ma wyglądać wizytówka czy właśnie strona internetowa. Z tymi informacjami powinni być zapoznani pracownicy danej firmy. Księga znaku jest przydatna nawet w momencie, gdy dana firma chce dokonać rebrandingu, czyli zmienić dotychczas obraną koncepcję wizualną. Wówczas tego typu dokument jest dobrym punktem wyjścia dla stworzenia nowego projektu.