Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Referencje do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Biuro Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie współpracowało z firmą ART-E Emilia Wójcik w ramach realizacji projektu graficznego na konkurs „OXYGENIUM 2.0 Kapitał Czystego Powietrza”.
Przygotowywane materiały obejmowały zaprojektowanie logotypu, baneru internetowego oraz plakatu.
Firma ART-E Emilia Wójcik wywiązała się ze wszystkich zobowiązań rzetelnie i terminowo. Duże zaangażowanie, sumienność, szybka reakcja na wszelkich uwagi i sugestie dała podstawę do stworzenia przyjemnej atmosfery pozwalającej na wymianę opinii i oczekiwań.
Biuro Wojewody uważa firmę ART-e Emilia Wójcik za solidnego, godnego polecenia partnera.

I Zastępca Dyrektora Biura Wojewody
Aneta Świętoniowska