Czym jest grafika użytkowa?

Grafika użytkowa jest jednym z działów grafiki artystycznej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dziedzina sztuk plastycznych, której efekty służą celom użytkowym. Oznacza to, że związana jest głównie z rynkiem reklamowym oraz wydawniczym, chociaż grafikę użytkową znajdziemy praktycznie w każdej branży.

Dzieje się tak, ponieważ obejmuje ona swoim zakresem wiele rodzajów wydruków. Są to ilustracje, grafiki w gazetach oraz magazynach, banknoty, znaczki, ekslibrisy, plakaty czy liternictwo, a także druki okolicznościowe, zwane również akcydensowymi.

Warto zauważyć, że każda z wyżej wspomnianych grafik – znaczki, plakaty, banknoty czy ilustracje – również może sobą prezentować znaczną wartość artystyczną. W tym przypadku jedyną wspólną cechą wszystkich powyższych druków jest możliwość ich wielokrotnego powielania. Podobnie rzecz wygląda w przypadku druków akcydensowych, do których należą m.in. katalogi, rozkłady jazdy, wizytówki, ulotki, etykiety, legitymacje, bilety, mandaty itp. Tego rodzaju druki akcydensowe mogą być powielane (np. jeden wzór biletów), jednakże bardzo rzadko prezentują jakąkolwiek wartość artystyczną.

Obecnie znaczenie terminu „grafika użytkowa” uległo niewielkiej modyfikacji. Dzieje się tak, ponieważ jest to termin, który stosowany jest głównie w reklamie. W tym ujęciu oznacza on ulotki, grafiki na gadżety reklamowe, katalogi, foldery czy plakaty, które są projektowane głównie za pomocą odpowiednich programów komputerowych i których wzorce przyjmują cyfrową formę.