Logo a prawo autorskie – najważniejsze informacje

Prawo autorskie i tworzenie logo są ze sobą ściśle związane. Zgodnie z prawem grafik projektujący dany symbol jest jego twórcą. Dlatego każda osoba zalecająca stworzenie znaku firmowego powinna uzyskać potwierdzenie przeniesienia praw autorskich. Inaczej zleceniodawcę mogą spotkać w przyszłości niemałe problemy.

Czym jest prawo autorskie osobiste i majątkowe?

Posiadanie osobistych praw autorskich oznacza, że jest się twórcą danego dzieła. Ten rodzaj praw autorskich jest niezbywalny. Istnieją również prawa autorskie majątkowe, które dają legalną możliwość na wykorzystanie utworu na różnych polach. Jednak zakup danego dzieła nie oznacza, że nabywca automatycznie uzyskuje również ten rodzaj praw autorskich – nie gwarantuje tego nawet zapis na fakturze. Mogą one zostać przeniesione jedynie na podstawie pisemnego dokumentu, czyli umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Dają one prawo do uznania danego logo za własne. Jakie jeszcze przywileje zapewnia zawarcie tego rodzaju porozumienia? Dzięki posiadaniu praw autorskich do swojego logo marka może zastrzec sobie wyłączność do jego stosowania. Może wówczas odpowiednio zareagować, jeśli inna osoba lub firma będzie korzystać ze znaku bez pozwolenia.

Logo jak znak towarowy

Opłaca się zarejestrować logo jako znak towarowy, ponieważ wtedy podlega ono lepszej ochronie prawnej. Mowa tutaj o prawie własności przemysłowej. Dzięki przeprowadzeniu takiej rejestracji marka zyskuje wyłączone prawo do stosowania danego znaku w celach zawodowych lub zarobkowych. Oznaczeniem, które wskazuje na to, że logo jest równocześnie znakiem towarowym, jest niewielka litera „R” w okręgu. Dzięki temu, że logo ma status znaku towarowego, firma może zaprotestować, gdy inne przedsiębiorstwo chce zarejestrować podobny znak.

Co z osobistymi prawami autorskimi?

Osobiste prawa autorskie nadają twórcy prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem, nadzoru nad korzystaniem z dzieła a także żądania zachowania jego oryginalnej treści i firmy. Chociaż tego rodzaju praw nie da się kupić ani przenieść na inne osoby, to w umowie o prawa autorskie majątkowe można zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym autor rezygnuje z wykonywania wszystkich swoich praw i przenosi je na zamawiającego lub wskazane przez niego osoby. Taka deklaracja jest najczęściej uzupełniona zapiskiem dotyczącym poniesienia kary pieniężnej w przypadku złamania tego postanowienia.