Co to jest Księga Znaku?

Stworzenie logo to nie koniec pracy projektanta. Należy również pamiętać o Księdze Znaku, będącą swego rodzaju instrukcją obsługi. Księga Znaku nie tylko dokładnie określa parametry oraz warianty logo, ale informuje również o sposobach jego zastosowania i dopuszczalnych modyfikacjach.

Co znajduje się w Księdze Znaku?

Zawartość Księgi Znaku w dużej mierze zależy od konkretnego klienta, jednak pewne zapisy powinny zostać zachowane w każdym jej egzemplarzu. Na pewno warto rozpocząć od opisu znaczenia logo, w którym znajdą się informacje na temat jego pochodzenia i znaczenia. Kolejny istotny element to opis budowy, określający rozmiar i proporcje logo. Warto je umieścić w wersji pionowej i poziomej, a także podać jego skalowanie i dopuszczalne minimalne rozmiary.

Bardzo ważne jest także określenie kolorystyki, która pojawia się w sygnecie oraz logotypie. Kolorystykę określa się przede wszystkim w RGB, CMYK i Pantone. Te wszystkie dane umożliwiają dokładne odwzorowanie logo na różnego rodzaju nośnikach. Z kolei określenie pola podstawowego oraz pola ochronnego znaku pozwala zachować czytelność znaku.

W Księdze Znaku powinny się znaleźć również warianty i różne wersje kolorystyczne logo. Jeśli występuje ono w wersji skróconej, na przykład w postaci sygnetu, także należy umieścić taką informację w Księdze. Inną kwestią jest opisanie zastosowanej typografii, która powinna być spójna z innymi elementami identyfikacji wizualnej.

Bardzo ważne jest określenie zasad poprawnego użycia logotypu, razem z modyfikacjami i zastosowaniami, które są niedopuszczalne.
Księga Znaku powinna powstać w wersji papierowej i elektronicznej. Dobrym pomysłem jest dołączenie do niej plików i kart, które będą zawierały różne warianty logo.